Human Rights

حقوق بشر

هر فرد در بریتانیا می تواند حمایت کنوانسیون اروپا از حقوق بشر که کشور بریتانیا یکی از اعضای آن آست را دعوی کند. ما می توانیم به شما در احقاق حقوق قانونی خود کمک کنیم . شما چه به صورت قانونی یا غیر قانونی در بریتانیا باشید از حقوق قانونی برخوردار هستید و این حقوق می بایست به واسطه درخواستی به وزارت کشور و یا در حقیقت به واسطه درخواست حکم وزارت کشور محفوظ بماند .

احتمالا این یکی از پیچیده ترین و تغییر پذیرترین قوانین مهاجرتی است . این مساله همواره مورد مباحثه قرار میگیرد و وزارت کشور انگلستان در پی یافتن راهی جدید و تغییر راه های همیشگی جهت جلوگیری از اعطای حقوق قانونی به مردم بوده است . این بخش قانون برای رقیق القلب ها نیست . وکلای ما به همراه کارشناسان با سالها تجربه پرداختن به این مساله در وزارت کشور می توانند یک .توصیه و نمونه قانونی موثر ارایه نمایند.

در موسسه حقوقی مهاجرت دین و بولتون ما می توانیم از طریق پیچش قانون حقوق بشر به شما کمک کرده و شما را در رسیدن به ارزوهایتان یاری کنیم . ما میتوانیم به تمامی درخواستهای بر مبنای حقوق بشر به شما کمک کنیم از جمله :

  • پناهندگی / افرادی که مازاد بر مدت زمان اقامت خود در کشور مانده اند / ورودیهای غیرقانونی
  • جویندگان شکست خورده پناهندگی / حمایتهای بشر دوستانه / درخواست ترک احتیاطی
  • تجدید دیدار خانوادگی
  • توابع EEA
  • اقامت طولانی مدت / امتیازات برای کودکان در بریتانیا برای مدت 7 سال
  • درخواست اقامت همسران ازدواج نکرده / زن یا شوهر ازدواج مدنی
  • فرزند خواندگی / درخواست پدربزرگ و مادر بزرگ
  • دیگر وابستگان مسن

 

شرایط شما به هرگونه که باشد می توانید امروز برای دریافت یک مشاوره رایگان با ما تماس حاصل کنید . لطفا با اعتماد کامل برای مشاوره رایگان و بحث در خصوص خواسته های خود بطور مستقیم با 01204521002 و یا شماره 077181831140 تماس حاصل نمایید.

با وكلاي مجرب ما مشاوره بگيريد

Call: 01204 521002