Internation Mobility

سفرهای بین المللی

در عصر مدرن سفرهای بین المللی ضروری می باشند . حال ممکن است این سفرهای برای تجارت و یا تامین امنیت آتیه خانواده خود از انواع دشواریها و ناپایداریها و جنگ در کشور خودتان صورت گیرد. ما می توانیم برای شما از کشور قبرس تا سنت کیتس اقامت بگیریم . هزینه ها و منافع مربوطه متفاوت می باشند. اقامت قبرس در ازای سرمایه گذاری در کشور قبرس سریعتر اعطا میگردد. این نوع اقامت ، اقامت کامل قبرسی خواهد بود و به عنوان یک تبعه اتحادیه اروپا حقوق کامل شهروندی به شما و خانواده شما و فرزندان تاسن 28 ساله شما می دهد.

همینطور میتوانیم کمک کنیم به اقامت شهروندی جزیره مالت ، سنت کیتس و جمهوری دومینیکا دست یابید . این پاسپورتها به شما و خانواده شما اجازه دریافت ویزای آزاد به بسیاری از کشورهای جهان اول از جمله اکثر کشورهای اروپا و امریکای شمالی را می دهد

همچنین می توانیم به شما در گرفتن مجوز اقامت کشورهای زیر کمک کنیم

  • اتریش
  • کانادا
  • اسپانیا
  • مونته نگرو
  • یونان
  • قبرس

این خدمات منحصر به فردی است که ما در نتیجه همکاری با امور برجسته قانونی فراهم آورده ایم و هریک از آنها در این حوزه بینظیر است . لطفا امروز برای مشاوره رایگان با اعتماد کامل و بحث در خصوص نیازهایتان بطور مستقیم با شماره تماس 01204521002 تماس گرفته و یا با شماره 07718183140 ارتباط برقرار کنید .

Speak with Our Professionals Now

Call +44 1024 521002